Sammio
Haku
Kaupallinen yhteistyö

Miten osoitat työntekijöillesi, että välität heistä? Tuo ryhmäeläke osaksi palkitsemista, ehdottaa asiantuntija

Yrityksen palkitsemisjärjestelmään sidottu lisäeläkevakuutus sitouttaa ja luo pohjaa kasvulle. Henkilöstö näkee konkreettisesti, miten oma työpanos vaikuttaa tulokseen.

Keskellä pohjoista jylhää tunturimaisemaa, aivan Pyhätunturin matkailukeskuksen naapurissa sijaitsee Huoltokero Oy:n toimipiste. Pyhätunturilla vuodesta 1990 toiminut ja sittemmin Luostolle laajentanut kiinteistöhuoltoyritys tarjoaa alueilla laajasti eri kiinteistön elinkaareen liittyviä palveluita yhteensä 12 kiinteistönhoidon ammattilaisen voimin.

”Meillä on kaikilla oma erikoisalamme, osa on sähkömiehiä, osa putkimiehiä ja osa konemiehiä”, toimitusjohtaja Hannu Pallari esittelee.

Huoltokerolle työntekijät ovat tärkeä voimavara ja heistä halutaan pitää hyvää huolta. Siksi yrityksessä päätettiin hankkia kaikille työntekijöille yksilöllinen ryhmäeläkevakuutus. Kyse on vapaaehtoisesta lisäeläkevakuutuksesta, jossa työnantaja maksaa vakuutusmaksut palkkiona sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta. Ryhmäeläkevakuutuksen voi hankkia koko henkilöstölle tai tietylle henkilöstöryhmälle.

”Se toimii työntekijöillemme bonuksena, kun yrityksellä menee hyvin ja yhteishenki on hyvä”, Pallari kertoo.

Ryhmäeläke hankittiin Henki-Fenniasta, jossa asiat oli Pallarin mukaan tehty asiakkaalle erittäin helpoksi.

”He tekivät kaikki paperiasiat valmiiksi ja ne oli helppo ymmärtää. Lisäksi Fennian asiantuntijat antoivat hyviä neuvoja”, toimitusjohtaja kiittelee.

Tulevaisuudenkestävää henkilöstöpolitiikkaa

Henki-Fennian myynti- ja asiakkuusjohtaja Kari Wilén näkee, että kollektiivinen eläkevakuutus on erinomainen keino osoittaa, että yritys välittää työntekijöistään ja haluaa huolehtia heistä myös tulevaisuudessa. Ryhmäeläkevakuutus sopii kaiken kokoisille yrityksille.

”Moni kantaa nykyään huolta oman eläkkeensä riittävyydestä. Ryhmäeläkkeen kautta työnantaja voi tukea työntekijöitään tulevaisuuteen liittyvissä asioissa ja varmistaa vanhuuspäiville lisää tulotasoa lakisääteisen eläkkeen rinnalla”, Wilén selventää.

Hän tunnistaa, että henkilöstön eri-ikäisyys voi olla haaste. Etenkin nuoremmilla työntekijöillä eläkeasiat saattavat tuntua vielä kaukaiselta.

”Nykyisessä elämäntilanteessa halutaan ehkä mieluummin kannustepalkkiot rahana, mutta kannattaa myös miettiä, että mikä on järkevää. Tässä tullaan vastuullisen henkilöstöpolitiikan teemoihin − yrityksellä on mahdollista profiloitua vastuullisena toimijana”, hän toteaa.

Henki-Fennian myynti- ja asiakkuusjohtaja Kari Wilén

Ryhmäeläke sopii osaksi palkitsemisjärjestelmää

Wilén on huomannut monen yrityspäättäjän suhtautuvan eläkemalliin ylimääräisenä kulutekijänä.

”Ryhmäeläke ei saa olla menoautomaatti, eikä se olekaan, kun se on viisaasti kytketty esimerkiksi useamman vuoden strategisiin tavoitteisiin. Silloin se tukee kasvua ja vie yritystä eteenpäin. Positiivisesta kassavirrasta palkkiota voidaan maksaa”, Wilén kiteyttää.

Monen yrityksen palkitsemisstrategiat keskittyvät lyhyisiin rutistuksiin. Tällöin palkitseminen ei voi kulkea linjassa yrityksen strategian ja muiden suurten tavoitteiden kanssa.

”Hyvä palkitsemismalli ei kannusta vain henkilökohtaisen edun tavoitteluun vaan vie myös yrityksen toimintaa eteenpäin. Malliin kannattaa yhdistää lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita, joista palkitaan eri tavoin”, hän ehdottaa.

Hän suositteleekin sitomaan ryhmäeläkevakuutuksen osaksi kokonaiskannustemallia, yhdessä rahabonuksen kanssa. Silloin kokonaisuus on selkeä ja motivoiva, ja rahallinen hyöty mahdollisimman suuri sekä saajalle että maksajalle.

Pitkällä aikavälillä vapaaehtoiset eläkeratkaisut tai henkilöstörahasto tuottavat tyypillisesti paremmin kuin palkan päälle maksettava rahabonus. Lisäksi ne auttavat sitouttamaan avainhenkilöitä yritykseen esimerkiksi muutostilanteissa.

”Kymmenillä tuhansilla suomalaisyrityksillä on lähivuosina edessään omistajanvaihdos, fuusio tai muu strateginen muutos. Nykyisten avaintekijöiden sitouttaminen muutoksen läpivientiin on keskeinen edellytys onnistumiselle. Pelkillä vuositason rahabonuksilla sitä on vaikea tehdä”, Wilén muistuttaa.

Lue seuraavaksi: Tuottaako yrityksesi nykyinen palkitsemismalli pitkän aikavälin hyötyä vai kannustatko vain vuosi kerrallaan?

Kustannustehokasta myös yritykselle

Yrityksen näkökulmasta ryhmäeläkevakuutuksen suurimmat hyödyt tulevatkin henkilöriskien turvaamisesta:

”Motivoiva ja läpinäkyvä kannustinjärjestelmä auttaa pitämään kiinni avainhenkilöistä mutta myös houkuttelee osaavaa työvoimaa”, Wilén tähdentää.

Lisäksi ryhmäeläkevakuutus on yritykselle kustannustehokas. Yrityksen maksamat vakuutusmaksut ovat yrityksen verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja. Vakuutusmaksuja ei myöskään katsota työntekijöiden palkaksi, joten yrityksen ei tarvitse tehdä maksuista ennakonpidätystä eikä maksaa työnantajan sivukuluja.

Huoltokerolla yrittäjähenkisyys korostui

Pyhätunturilla Huoltokeron työntekijät saavat nostettua ryhmäeläkettä joko heti 60-vuotiaana tai vaihtoehtoisesti eläkkeen päälle jäädessään työeläkkeelle.

”Ensimmäiset työntekijämme ovat jo täyttäneet 60 vuotta, mutta jatkavat edelleen töissä ja ovat siirtäneet vakuutusta eteenpäin”, Pallari kertoo.

Hän uskoo ryhmäeläkkeen vaikuttaneen positiivisesti koko yrityksen yhteishenkeen ja yrittäjähenkisyyteen.

”Kaikki haluavat tehdä töitä yrityksen tuloksen eteen. Muutamilla kavereilla on tapana sanoa, että lähetäänpä jo töihin, että saadaan Fenniallekin jotakin”, hän virnistää.

Ryhmäeläkkeestä hyötyy sekä yritys että työntekijä:

Hyödyt yritykselle:

  • Sopii osaksi palkitsemisjärjestelmää
  • Parantaa henkilöstön sitoutumista ja vähentää vaihtuvuutta
  • Eläkemaksut voidaan vähentää verotuksessa

Hyödyt työntekijälle:

  • Täydentää lakisääteistä eläketurvaa
  • Kohentaa eläketasoa
  • Voi varhentaa eläkkeelle siirtymistä

Haluatko keskustella oman yrityksesi palkitsemistrategiasta Henki-Fennian asiantuntijan kanssa? Ota meihin yhteyttä: elahetkessä.fi/elakeratkaisut
 

Studiovieras

Studiovieraassa vierailevat eri toimialojen asiantuntijat.
Katso kaikki sisällöt »