Sammio
Haku
Kaupallinen yhteistyö

Helen siirtyi Elisan tuella pilveen

Tietotekniikka ja tietoliikenne ovat kriittiset tekijät energiayhtiö Helenin liiketoiminnalle. Asiantunteva ICT-kumppani ohjaa askeleet varmatoimisen ja modernin ICT-ympäristön kehittämiseen.

Helen tuottaa ja toimittaa kaikille yhteiskunnan toiminnoille välttämätöntä energiaa: sähköä, lämpöä ja jäähdytystä. Ilman niitä yhteiskunnan rattaat eivät pyöri.

Toimintavarma tietoliikenne on tärkeä osa energiapalettia. Digitalisaation avulla on mahdollista kehittää myös uuden aikakauden energiaratkaisuja, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ilmasto.

Helenin ICT ympäristöt -yksikön päällikkö Riitta Hyppönen onkin paljon vartija.

”Yksikköni vastaa tietoliikenteestä, palvelimista, back office -sovelluksista, käyttäjäpalveluista, työasemista ja service deskistä. Olen nuoren sukupolven heleniläinen, kun olen ollut talossa vasta kymmenen vuotta. Taustaa IT-alalta minulla on parin vuosikymmenen ajalta”, Hyppönen kertoo.

Huoltovarmuusvaatimus asettaa kovat vaatimukset

Helen kehittää energiajärjestelmäänsä jatkuvasti tavoitteena hiilineutraali tulevaisuus. Uutta teknologiaa ja innovaatioita hyödynnetään kaikin mahdollisin tavoin. Myös tietoliikenne- ja tietotekniikkaratkaisuja kehitetään vastaamaan uusia haasteita. Helen hyödyntää osaavaa kumppaniverkostoa monipuolisesti.

”Kaikki lähti yrityksen strategiasta eli halustamme keskittää omat resurssimme ydintekemiseen ja sen kehittämiseen. Mietimme mitä ylläpidollisia tehtäviä kumppani voisi hoitaa isommilla resursseilla ja edullisemin.”

Koska Heleniä koskee huoltovarmuuskriittisenä energiayhtiönä erityisalojen hankintalaki, kesti eteneminen ulkoistamispäätöksestä kumppanivalintaan puolisentoista vuotta.

Kilpailutuksessa oli tarkat kilpailutuskonsultin kanssa laaditut vaatimukset ja hankintakriteerit, joiden perusteella tarjoajat pisteytettiin. Elisan saamiin korkeimpiin pisteisiin vaikutti muun ohella se, että Elisa täyttää kumppanille asetetut tiukat huoltovarmuusvaatimukset.

Toimintavarmuus kaikkein tärkeintä

Helenin ja Elisan yhteistyö kattaa ICT-infran jatkuvan kehittämisen. Aivan yhteistyön alussa luotiin malli, joka takaa sujuvat elinkaaren mukaiset päivitykset tietotekniikan eri alueilla.

Tietoliikenneinfran päivitykset näimme jo kilpailutusvaiheessa keskeiseksi alueeksi. Sen kuntoon laittamista tarvittiin jo pelkästään tietoliikenteen toimintavarmuuden turvaamiseksi. Heti yhteistyön aluksi päivitimme sekä toimisto- että tuotantoverkkoamme.”

Käyttäjät ensin

Uudistamista on ohjannut se, että kehittämisellä parannetaan Helenin työntekijöiden tietoteknisiä työkaluja ja työskentelyolosuhteita. Tämä on merkinnyt sekä arkkitehtuuriuudistuksia että käytännön työkaluihin tehtyjä parannuksia, joissa kaikissa on huomioitu keskeisenä asiana erittäin hyvä tietoturva.

Pilveistäminen on tullut meille aivan uutena asiana Elisa-yhteistyön myötä. Meillä ei ollut pari vuotta sitten tietoakaan Azuresta sillä laajuudella kuin nyt käytämme sitä nyt. Uusien pilvipalveluiden käyttöönotossa Elisan kumppanuus ja loistavat asiantuntijat ovat olleet meille valtavan suuri apu.”

Pilveistäminen näkyy Helenin työntekijöille Office 365 -palvelujen laajana hyödyntämisenä.

”Arvioimme säännöllisesti Elisan asiantuntijan kanssa, mitkä uudet Office 365 -ominaisuudet voisivat olla hyödyllisiä käyttäjillemme.”

Syvemmälle pilveen

Hyvät kokemukset pilvipalveluiden, kuten Teamsin, Onedriven ja OneNoten, käytöstä ovat kannustaneet Heleniä laajentamaan pilvipalveluiden skaalaa Azuren palveluihin ja resursseihin, joita tulee koko ajan uusia tarjolle.

”Elisan Azure-arkkitehti ja -asiantuntija ovat olleet meille suureksi avuksi, kun suunnittelemme uusien palveluiden käyttöönottoa. Tämä lisäksi Elisan julkipilven hallintapalvelu on kiinnostava kokonaisuus, johon olemme tutustuneet”, Hyppönen sanoo.

”Siirtyminen maaliskuussa etätyöhön sujui kitkatta. Meillä on modernit ja tietoturvalliset päätelaitteet. Nostimme tietoliikennekapasiteettia, kun suurin osa työntekijöistämme siirtyi kotiin etätöihin. Samalla olemme tiedustelleet jatkuvasti ihmisiltä Teamsin ja muiden välineiden avulla, mitä tarpeita heillä on esimerkiksi koulutukselle uudessa tilanteessa.”

Helenin ja Elisan yhteistyötä leimaa jatkuva kehittämisen halu, jolla työskentely saadaan heleniläisille helpommaksi ja ICT-infra entistä paremmin liiketoimintaa tukevaksi. Yhteistyöhön liittyy myös se, että asiat osataan yhteistyössä priorisoida ja niihin tartutaan ripeällä otteella.

Studiovieras

Studiovieraassa vierailevat eri toimialojen asiantuntijat.
Katso kaikki sisällöt »