Sammio
Haku
Kaupallinen yhteistyö

Avoin ja kehittävä yhteistyö on IT-ulkoistuksen kulmakivi - Keva luottaa Elisan asiantuntemukseen

Kuva: Keva

Keva on ulkoistanut laajan valikoiman työasemainfransa palveluita Elisalle. Yhteistyö alkoi vuonna 2014 ja on tiivistynyt viime vuosina. ”Osaavan kumppanin kanssa voimme jatkuvasti kehittää työasemaympäristöämme ja ottaa sieltä irti uusia hyötyjä”, Kevan IT-päällikkö Katriina Kontsas sanoo.

”Tavoitteenamme on tilanne, jossa työasemamme ovat kokonaisuutena aina ajan tasalla. Työtä tähän päämäärään pääsemiseksi teemme elisalaisten kanssa jatkuvasti.”

Tukipalvelut aina ajan hermolla

Elisan lähituki ja service desk -palvelut ovat ulkoistuspalvelun konkreettisimmat palvelut Kevan noin 500 työntekijälle.

”Kevalaiset työskentelevät hyvin eri aikoina. Oma IT:mme ei pysty vastaamaan loppukäyttäjäkyselyihin samalla tavalla kuin asiaan vihkiytynyt palvelupiste. Service deskin palveluaika 7-19 on erittäin hyvä työntekijöillemme”, Kontsas sanoo.

Palvelupisteen ja lähituen henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen on yksi yhteistyön painopisteistä. Kun elisalaiset ovat koko ajan tietoisia Kevan toiminnan kehittymisestä ja kevalaisten tarpeiden muutoksista, he osaavat auttaa mahdollisimman monissa pulmatilanteissa. Hyvä esimerkki on kattava Office365-tuki.

”Käytämme laajasti Office365:n ominaisuuksia, mikä asettaa kovat vaatimukset palvelupisteelle ja lähituelle.”

Infratiimin rooli IT:n toiminnan tukemissa on varmistaa Kevan perusjärjestelmien vakaa toiminta, jotta kevalaisten työskentely onnistuu mahdollisimman häiriöttömästi ja tietoturvallisesti. Kehitystä seurataan jatkuvasti. Tiiviillä yhteistyöllä sekä toimittajien että käyttäjien kanssa huolehditaan siitä, että ympäristö on ajan tasalla sekä toimiva.

Mitattu palvelutaso yli 9/10

Palvelun tasoa mitataan useilla mittareilla, joista loppukäyttäjien antama välitön palaute palvelusta on yksi tärkeimmistä. Palvelupisteen ja lähituen suoriutumista arvioidaan kuukausittaisissa palavereissa.

”Palaute on kehittynyt hyvään suuntaan ja se on tänä vuonna ollut koko ajan yli 9/10. Tarvitsemme kehittävää palautetta sekä tiedon, jos joku ei mennyt niin kuin olisi pitänyt. Näiden palautteiden avulla voimme kehittää palvelua paremmaksi”, Kontsas sanoo.

Samalla asetetaan kehitystarpeita ja tavoitteita tuleville kuukausille. Keva pitää elisalaisia ajan tasalla toiminnassa tapahtuvista muutoksista ja miten ne mahdollisesti vaikuttavat loppukäyttäjätuen tarpeisiin.

Korona ei lisännyt palvelutarpeita

Korona-aikana palvelupyyntöjen määrä on laskenut, vaikka kevalaiset ovat työskennelleet pääasiassa etätöissä. Etätyöskentely on ollut Kevan työntekijöille jossain määrin tuttua, mutta monille jatkuva etätyö ja sen myötä kuvaan astunut kokonaan digitaalinen tapa toimia on tullut täysin uutena - uusia tapoja on moni nyt korona-aikana opetellut.

”Palvelupisteeseen yhteydenottoja on tullut normaalia enemmän etäyhteyksiin liittyen. Elisan tuessa on kuitenkin tähän hyvät valmiudet, koska järjestelmissä ja toimintavoissa ei ole tapahtunut muutoksia”, Kontsas sanoo.

Avoin yhteistyömalli

Kontsas kiittää Elisaa avoimesta ja kehittävästä yhteistyöstä.

”Meillä on avoin keskustelukulttuuri, jossa palautetta annetaan puolin ja toisin. Yhteistoimintamme on kehittynyt koko ajan, kun ymmärryksemme toisistamme on lisääntynyt. Meillä tärkeintä on se, että loppukäyttäjämme luottavat Elisan tarjoamaan tukeen sekä Service deskissä että lähituessa. On hienoa, että meillä on kaksi elisalaista koko ajan toimistollamme. On tärkeää, että elisalaiset viihtyvät meillä.”

Tulevaisuudessa ulkoistuksen saralla häämöttää isompia käytettävyyteen ja arkkitehtuuriin liittyviä kokonaisuuksia.

”Palveluita kehitetään siihen suuntaan, ettei loppukäyttäjän tarvitse olla toimistolla vain toimistoverkon vuoksi. Haluamme tukea loppukäyttäjien liikkuvuutta. Tulevaisuudessa tavoitteena on hyödyntää pilvipalveluita entistä enemmän myös työasemien hallinnassa”, Kontsas aprikoi tulevaa.

Lue lisää Elisan IT-palveluista.

Studiovieras

Studiovieraassa vierailevat eri toimialojen asiantuntijat.
Katso kaikki sisällöt »